Een angstaanjagende achtervolging door clowns in een droom

Een angstaanjagende achtervolging door clowns in een droom
Ik werd achterna gezeten door een familie, die wilde mij vermoorden. Dus ik moest hun daardoor vermoorden. Ik had een vrouw met een schaar in haar hoofd en wang gestoken. Ik rende weg, in een lange gang stonden 3 clowns die achter mij aan rende, ik ging een gang in om het hoekje door klapdeuren heen en toen stond er een clown met een rolstoel, ik ging erin zitten en zei dat hij snel moest zijn zodat ze me niet zouden zien. Toen rende we naar een lift.

Deze droom kan symbool staan voor gevoelens van angst en bedreiging in het echte leven. De familie die de dromer achtervolgt en wil vermoorden, kan staan voor een bepaalde situatie of persoon die als bedreigend wordt ervaren. Het feit dat de dromer zich genoodzaakt voelt om de familie te vermoorden, kan aangeven dat de dromer zichzelf moet verdedigen tegen deze bedreiging. De vrouw met de schaar in haar hoofd en wang kan symbool staan voor de pijn en verwondingen die de dromer heeft opgelopen in deze situatie. De clowns kunnen staan voor de angst en onzekerheid die de dromer voelt tijdens deze achtervolging. De rolstoel kan symbool staan voor de behoefte aan hulp en bescherming in deze situatie. De lift kan aangeven dat de dromer probeert te ontsnappen aan deze bedreigende situatie. Deze droom kan de dromer aansporen om actie te ondernemen en zichzelf te beschermen tegen de bedreiging in het echte leven.