Een avontuurlijke droom in een groot park

Een avontuurlijke droom in een groot park
Ik droomde dat ik in een groot park was met allemaal hoge gebouwen waar je op kon klimmen, soort springkussens waar je zo snel mogelijk naar de top moest rennen. En ik werd aangemoedigd door mensen die daar werkte. Ook moest ik soms onder water even mijn adem inhouden en dan was ik weer boven water en ging ik weer verder. En ik had een fotocamera om mijn nek. Aan het einde rende er een meisje die daar werkte naar boven en ik ging erachteraan en haalde haar in. We stonden bovenaan en ik zei dat ik hoogtevrees had. En toen zei ze maar je staat hier wel. Daarna vroeg ze of ik een relatie had. Ik zei ja echt net na 4 jaar weer. Mensen waren trots dat we bovenaan stonden en keken naar ons. daarna was mijn droom voorbij.

Deze droom lijkt te wijzen op een verlangen naar avontuur en uitdagingen in het leven. Het grote park met hoge gebouwen symboliseert de vele mogelijkheden en kansen die voor je liggen. De springkussens waar je op moet klimmen vertegenwoordigen de obstakels en uitdagingen die je moet overwinnen om je doelen te bereiken. De aanmoediging van de mensen die daar werken suggereert dat je een sterke steun hebt van de mensen om je heen en dat je niet bang hoeft te zijn om risico’s te nemen. Het onder water moeten adem inhouden kan duiden op momenten van stress en druk in je leven, maar je weet deze te overwinnen en verder te gaan. De fotocamera om je nek kan symbool staan voor het vastleggen van mooie herinneringen en momenten in je leven. Het meisje dat je achterna rent en de vraag naar je relatie kunnen wijzen op een behoefte aan romantiek en verbinding in je leven. De trots van de mensen die naar jullie kijken kan betekenen dat je bewonderd wordt voor je prestaties en doorzettingsvermogen. Deze droom lijkt te suggereren dat je klaar bent voor nieuwe uitdagingen en dat je de steun en kracht hebt om deze aan te gaan.