En skrämmande upplevelse på en gammal vind

En skrämmande upplevelse på en gammal vind
Jag var i ett gammalt hus på rundvandring med en guide. Guiden visade mig upp till en liten vind som man nådde med en stege. I stegen fanns 2 nålar som man skulle sätta i väggen på ett speciellt sätt. En ritual var det, för att inte bli hemsökt av spöket som befann sig på vinden. När jag kom upp i det lilla utrymmet kände jag mig lite illa till mods som guiden hade sagt att man skulle känna. Det var som ett gammalt kök där uppe. På bordet stod en docka som började slå mig. Jag blev arg och slog tillbaka. Vi misshandlade varandra fram och tillbaka. Sedan kom ett barn från ingenstans, dockans barn, och var väldigt våldsam. Hen ville strypa mig, slå mig och döda mig med en kniv. Då fick jag nog. Jag sprang och hoppade ut från vinden. Jag använde inte ens stegen som man skulle och jag gjorde inte ritualen man skulle göra när man lämnade. Jag var förskräckt och orolig.

Drömmen kan tolkas som en symbol för rädsla och osäkerhet. Det gamla huset representerar det förflutna och det okända, medan guiden symboliserar en auktoritet eller en guide i livet. Stegen och ritualen kan ses som en metafor för att övervinna hinder och skydda sig själv från faror. Dockan på bordet kan representera en del av dig själv som du inte är nöjd med eller som du försöker förtränga. Att den börjar slå dig kan indikera att du är hård mot dig själv eller att du känner dig attackerad av dina egna tankar och känslor. Barnet som kommer från ingenstans kan symbolisera en del av dig som är utom kontroll och som du inte kan förstå eller hantera. Att du väljer att hoppa ut från vinden utan att följa ritualen kan indikera att du är redo att konfrontera dina rädslor och ta kontroll över ditt liv. Drömmen kan vara en påminnelse om att du inte behöver följa andras regler och förväntningar, utan att du kan ta egna beslut och göra det som känns rätt för dig.